LUT-yliopiston oppimisalusta on julkaistu vuonna 2020. Tämän oppimisympäristön sisällön tulee noudattaa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun direktiivin sekä digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia 23.9.2020 mennessä. Tässä saavutettavuusselosteessa on arvioitu ainoastaan LUT-yliopiston oppimisympäristön sisällön WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA- tasojen mukaisuutta.  

Saavutettavuusvaatimusten toteutuminen

LUT-yliopiston oppimisympäristö vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia. Oppimisympäristön puutteet saavutettavuusvaatimusten osalta on mainittu jäljempänä.

Saavutettavuuden kehittäminen 

Havaittuja puutteita verkkosivuston saavutettavuusvaatimusten osalta ovat: 

  •  Jotkut linkit voivat avata sisällön uuteen ikkunaan tai kehykseen ilmoittamatta siitä sinulle.

LUT-yliopisto päivittää oppimisympäristöään koko ajan tarpeiden mukaan. LUT-yliopiston oppimisympäristö ei täytä täysin saavutettavuusvaatimuksia, sillä uudet säädökset otetaan käyttöön asteittain järkevin kustannuksin. Saavutettavuutta parantavia muutostöitä kustannukset huomioiden tehdään nykyiseen olevaan verkkosivustoon.

Ota yhteyttä

Otamme vastaan palautteita ja ehdotuksia LUT-yliopiston verkkosivujen kehittämisestä. Oppimisympäristöä koskevat yhteydenotot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen opetushelp@lut.fi. 

Oppimisympäristön käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (Villimiehenkatu 2 B, 53100 Lappeenranta) kantelu tai selvityspyyntö koskien LUT-yliopiston saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Kantelun tai selvityspyynnön tekeminen LUT-yliopiston oppimisympäristön osalta on mahdollista 23.9.2020. Mobiilisovellusten ja opetusvideoiden osalta kantelun tai selvityspyynnön tekeminen on mahdollista 23.9.2021 alkaen. 

Saavutettavuusseloste on laadittu 4.9.2020. Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.